Lippujen hinnoista ja saatavuudesta – käytännön kokemukset