Keitä mukana tänä kesänä?

Arvoisa lukijamme,

futisveikkaus herät­tänyt taas mie­lenki­in­toa ja lempin­i­mi pakolli­nen tieto. Se voi olla…

Ter­ve­tu­loa mukaan huhti-touko-kesäku­us­sa 2020 siis!

 

Pelipaikkakunnat, stadionit ja niiden kapasiteetti

Paikkakun­taSta­dionkap­a­siteet­tiMaaLisäin­fo
Lon­tooWem­b­ley90000Englan­tiWem­b­ley Sta­di­um on Euroopan toisik­si suurin sta­dion heti Camp Noun jäl­keen. Se on Englan­nin jalka­pal­lo­maa­joukkueen kotikent­tä. Sen lisäk­si FA Cupin, Englan­nin liigacu­pin ja Com­mu­ni­ty Shield –finaalit pelataan tääl­lä. Ensim­mäi­nen Wem­b­ley Sta­di­um raken­net­ti­in vuon­na 1923, mut­ta se puret­ti­in 2000-luvun alus­sa, ja uusi stadin valmis­tui vuon­na 2007. Sinne mah­tuu 90 000 henkeä. Ensim­mäi­nen peli uudessa Wen­bleyssä oli FA Cupin finaaliot­telu Chelsean ja Man­ches­ter Cityn välil­lä. Tämän upean raken­nel­man rak­en­tamiseen tarvit­ti­in 757 miljoon­aa puntaa.
BakuOlympias­ta­dion68700Azer­baizanBaku Olimpiya Sta­dionu raken­net­ti­in vuon­na 2015. Sinne mah­tuu 68 000 kat­so­jaa. Täl­lä het­kel­lä se ei ole minkään jalka­pal­loseu­ran kotikent­tä. Sen piti aluk­si toimia Azer­baidžanin jalka­pal­lo­maa­joukkueen ja Euroopan kiso­jen kotikent­tänä. Sta­dion­in rak­en­t­a­mi­nen mak­soi yhteen­sä 600 miljoon­aa euroa.
MünchenAllianz Are­na75000Sak­saAllianz Are­na on sta­dion, jos­sa Bay­ern München pelaa kotipelin­sä. Se raken­net­ti­in vuon­na 2005 ja sinne mah­tuu 75 000 henkeä. Se raken­net­ti­in kor­vaa­maan Münchenin olympias­ta­dion, ja sen hin­ta oli noin 340 miljoon­aa euroa. Ensim­mäi­nen peli, joka siel­lä pidet­ti­in, oli TSV 1860:n ja FC Nurm­ber­gin välil­lä. Sta­dio­nia käytet­ti­in myös vuo­den 2006 World Cupis­sa. Siel­lä pelat­ti­in Sak­san ja Cos­ta Rican väli­nen avaus­peli, sekä Ran­skan ja Por­tu­galin väli­nen semi­fi­naalipeli. Myös Mes­tarien liigan finaalipeli Chelsean ja Bay­ern Münchenin välil­lä pidet­ti­in Allianz Are­nal­la vuon­na 2012.
RoomaSta­dio Olimpico72698ItaliaSta­dio Olimpi­co on AS Roman ja SS Lazio kotia­reena. Se raken­net­ti­in vuon­na 1953 ja sinne mah­tuu 72 698 henkeä. Alku­peräi­nen tavoite tämän sta­dion­in rak­en­tamises­sa oli se, että se toimisi ital­ialaisen Foro-urheilu­laitok­sen keskip­is­teenä. Pro­jek­tin aloit­ti dik­taat­tori Mus­soli­ni vuon­na 1928, mut­ta toinen maail­man­so­ta pysäyt­ti raken­nuk­set vuosik­si. Ensim­mäi­nen ottelu pelat­ti­in Sta­dio Olimpi­col­la vuon­na 1952 kun Italia ja Unkari otti­vat yhteen. Ottelu keräsi paikalle 100 000 kat­so­jaa. Tuo­hon aikaan 100 000 kat­so­jaa oli enim­mäis­määrä, mut­ta sitä on sit­tem­min las­ket­tu kun­nos­tuk­sen yhtey­dessä. Siel­lä on pidet­ty monia iso­ja pele­jä. Niistä suurim­mat ovat olleet kak­si Mes­tarien liigan finaalia, jot­ka pidet­ti­in vuon­na 1996 Juven­tuk­sen ja Ajax­in välil­lä, sekä vuon­na 2009 Barcelo­nan ja Man­ches­ter Unite­din välillä.
PietariKrestovs­ki-sta­dion69500VenäjäKrestovsky Sta­di­um, tun­netaan myös nimel­lä Gazprom Are­na, raken­net­ti­in vuon­na 2017. Se on FC Zen­itin kotikent­tä ja sinne mah­tuu 67 800 henkeä. Se avat­ti­in juuri ennen Con­fed­er­a­tion Cupin alkua. Se piti ava­ta jo vuon­na 2008, mut­ta moni seik­ka esti sen valmis­tu­mista. Lop­ul­ta se valmis­tui 518 % myöhem­min mitä olti­in suun­nitel­tu, ja se tuli mak­samaan 545 % budjetista.
Ams­ter­damJohan Cruyff Arena56000Alanko­maatJohan Cruyff Are­na raken­net­ti­in vuon­na 1996. Se on AFC Ajax­in kotikent­tä ja sinne mah­tuu 55 000 henkeä. Sta­dio­nia kut­sut­ti­in ensin nimel­lä Ams­ter­dam Are­na, mut­ta leg­en­daarisen hol­lan­ti­lais­jalka­pal­loil­i­ja Johan Cruyf­fin kuole­man jäl­keen se nimet­ti­in hänen mukaansa vuon­na 2018. Se on myös kuu­luisa kon­sert­ti­paik­ka. Täl­lä ikonisel­la sta­dion­il­la ovat vierailleet lukuisat tähdet, kuten Cold­play, Celine Dion ja Michael Jackson.
Bil­bao (ei pelata)San Mamés (tilal­la Sevil­lan stadion)53332Espan­jaSan Mamés valmis­tui vuon­na 2013. Se raken­net­ti­in kor­vaa­maan saman­nimi­nen sta­dion. Se on Ath­letib Cil­bao ‑jalka­pal­lo­joukkueen kotikent­tä, ja sinne mah­tuu 53 000 henkeä. Uusi sta­dion avat­ti­in, kun van­hal­la sta­dion­il­la olleesta viimeis­es­tä pelistä oli kulunut 102 päivää. 35 686 ihmisen yleisö oli todis­ta­mas­sa Ath­let­ic Bil­baon voiton Celta Vigoa vastaan.
BukarestAre­na Naționala55634Roma­niaAre­na Națion­ală sijait­see Roman­ian pääkaupungis­sa Bukarestis­sa. Se raken­net­ti­in vuon­na 2011 ja sinne mah­tuu 55 634 henkeä. Vuon­na 2012 Euroop­pa-liigan finaali pidet­ti­in siel­lä, joka oli yksi karsin­tapeleistä, jois­sa nähti­in onko Roma­nia valmis isän­nöimään Jalka­pal­lon EM Kisat ‑pele­jä vai ei. Sekä Roman­ian jalka­pal­lo­maa­joukkue että FC Dinamo Bukarest pelaa­vat kotipelin­sä täl­lä areenalla.
BudapestPuskas Are­na67889UnkariPuskás Aré­na ei ole vielä valmis, sil­lä sitä raken­netaan parhail­laan. Sen pitäisi olla valmis tänä vuon­na. Puskás Aré­na sijait­see Unkarin pääkaupungis­sa Budapestis­sä, ja sinne tulee mah­tu­maan noin 68 000 henkeä. Sta­dion tulee kor­vaa­maan van­han Frenec Puskás ‑sta­dion­in. Kun raken­nus on valmis, UEFA:n vira­nomais­ten täy­tyy tark­istaa, onko se sopi­va Jalka­pal­lon EM Kisat ‑peli­paik­ka.
Kööpen­ham­i­naParken38065Tan­s­kaParken Sta­di­um sijait­see Tan­skan pääkaupungis­sa Kööpen­ham­i­nas­sa. Rak­en­t­a­mi­nen päät­tyi vuon­na 1992, ja sta­dion­ille mah­tuu 38 000 kat­so­jaa. Se on EURO 2020 ‑tapah­tu­man pienin sta­dion. Sekä FC Kööpen­ham­i­na että Tan­skan jalka­pal­lo­maa­joukkue mieltää tämän sta­dion­in kotiken­täk­seen. Sak­sa voit­ti Tan­skan 2–1 tämän sta­dion­in aloituspelissä.
Dublin (ei pelata)Avi­va Sta­di­um (pelit siir­ret­ty Pietariin)51700Irlan­tiAvi­va Sta­di­um, tun­netaan myös nimel­lä Lans­downe Road, sijait­see Irlan­nin pääkaupungis­sa Dublinis­sa. Sinne mah­tuu 51 700 kat­so­jaa ja se raken­net­ti­in kor­vaa­maan van­ha Lans­downe Road. Rak­en­t­a­mi­nen päät­tyi vuon­na 2010. Irlan­nin jalka­pal­lo­joukkueen lisäk­si rug­byti­i­mi käyt­tää sitä kotikenttänään.
Glas­gowHam­p­den Park52065Skot­lantiHam­p­den Park on jalka­pal­losta­di­um, joka sijait­see Scot­lannin pääkaupungis­sa Glas­gowis­sa. Se on kuu­luisa sta­dion, joka raken­net­ti­in jo vuon­na 1903 ja kun­nos­tet­ti­in vuon­na 1999. Sinne mah­tuu täl­lä het­kel­lä 52 000 henkeä. Sta­di­um on pitkän his­to­ri­ansa aikana mah­dut­tanut sisään­sä jopa kolminker­taisen kat­so­jamäärän. Vuon­na 1937 kaikki­aan 149 547 ihmistä seurasi Englan­nin ja Skot­lannin välistä jalkapallo-ottelua.

 

 

Ladataan

Alkusarjan perusteella vahvin mestarisuosikkisi?

Kiitoksia äänestäsi!
Olet jo äänestänyt!
Valitse vaihtoehto!

Avausottelu Turkki - Italia

11 kesäkuun 2021 - Stadio Olimpico
Rooma, Italia

MM-futis 2018: Oletko tietäjä?

MM-futis 2018 quiz

sosiaalinen seinä

Here is the Table for the Bundesliga after Matchday 5. 🟡⚫️

Go to our story for the Latest News on BVB. Follow amborsigplatz

#borussiadortmund #bvb09 #bundesliga #bvb #borussiadortmund09 #borussia #dortmund #echteliebe #gelbewand #bvbusa #football #fussball #borsigplatz ...#ucl #championsleague #uefa #dfbpokal #bvb1909

𝗤𝘂𝗲 𝗺𝘂𝗱𝗮𝗻𝗰̧𝗮, 𝗙𝗮́𝗯𝗶𝗼 ... 🥲

Sinceramente, é um caso que me deixa profundamente infeliz. Ora passo a explicar: Nos Açores, foram 97 jogos, 11 golos, promoção a capitão, ida à Europa e o seu melhor desempenho de sempre. Estava neste ...momento no pico da carreira.

Este verão, sai por €2.2M, um valor muito baixo, que apenas se explica por entrar em último ano de contrato. Já começam as falhas. Era necessário renovar para obter rendimento financeiro com a saída do nosso capitão num ano tão importante.

No FC Porto, fico feliz por estar a fazer o melhor contrato da carreira e por garantir a estabilidade da sua família. Mas o problema é mesmo a parte desportiva. Tendo feito apenas 300 minutos na pré-época, só esteve presente 1 vez na ficha de jogo em todos os jogos oficiais, não tendo saído do banco. Não merecias o que está a acontecer, fcardoso6 🥺

Qual é a tua opinião sobre isto?
#BravosAçorianos #FábioCardoso

🇮🇹 Massimiliano Allegri pronto a difendere Matthijs De Ligt dalle critiche.
-
👉🏼 Che ne pensi?
👉🏼 Ha ragione?
-
-
Seguici per restare aggiornato sui nostri contenuti
➡️ spiritualsoccer
-
-
#spiritualsoccer #calcio #seriea #fantacalcio ...#sport #calciatore #skysport #ignoranza #bomber #serieatim #squadra #campionato #uefa #mercato #calciomercato #calcetto #italia #topplayer #citazioni #calcioa #calciomercato #panini #ilcalcioèdichiloama #calciovero #deligt

Seviliyorsunuz bjkakademi 💪🏻🦅 #Bjk #Besiktas #Beşiktaş #BeşiktaşJk #KaraKartal #BjkAkademi #GeleceğinKartalları #U19 #Özkaynak #Altyapı #Feda #EfendiBeşiktaş #Gururlan #BeşiktaşSensin #BırakmamSeni #ArmandaSaklı #KartalPençesi #uefa #uefachampionsleague ...#uefayouthleague #BjkvBvb

Victor Nelsson, maç sonunda tribünleri tek tek gezerek taraftarlardan özür diledi.

📲KESFETTEN GELENLER TAKİP EDEBİLİR Mİ ... 👑cimbombes_tr
.
.
.
.
#galatasaray #feneraglama #cimbombes_tr #cimbom #ultraslan #transferhaberleri #canlimac #konsantrasyon ...#galatasaraysk #sarikirmizi #ucl #hedef23 #sondakika #aslanmedya #felipemelo #aslan #gsvaks #metinoktay #1905 #sarikirmizi #millitakim #cimbommedya #antifener #fatihterim #avrupafatihi #parcali #melo #gazver #alisamiyen #uefa #fly

kesäkuu 2021

12kes19:0021:00Tanska - SuomiB-lohko

12kes22:00Belgia - VenäjäB-lohko

16kes16:0018:00Venäjä - SuomiB-lohko

17kes19:0021:00Tanska - BelgiaB-lohko

21kes22:0023:45Belgia - SuomiB-lohko

21kes22:0023:50Venäjä - TanskaB-lohko

Mistä päin veikkaajat?Klikkaa & katso!
X