15 veikkasi Suomen voittoa!

white and red flag on pole

Arvoisa veikkaaja,

Tan­s­ka — Suo­mi pelin osalta 119 veikkaa­jas­ta hie­man alle 10 % eli 15 veikkasi Suomen voit­toa. Hienos­ti haet­tu ja sil­lä repi ainakin yhden pis­teen eroa lop­pui­hin 114 kisail­i­jaan. Lopus­sa nähdään oliko tuo se ratkai­se­va piste kokon­aiskisan voit­toon. Ja jos halu­at vielä ker­toa mis­tä päin veikkaat niin lai­ta kunta/kaupunki. Näistä on ainakin täl­lä het­kel­lä veikkaajia.

Huuhkajat ja Pietari

16.6.2021 jatkuu Pietaris­sa siis Huuhka­jien osalta. Tun­tuu että ainakin Nui­ja­maal­ta menee monia minibus­si- ja bus­sikul­je­tuk­sia ja kimp­pakyyte­jä Pietariin.

Väli­aikater­veisin #24


Pelipaikkakunnat, stadionit ja niiden kapasiteetti

Paikkakun­taSta­dionkap­a­siteet­tiMaaLisäin­fo
Lon­tooWem­b­ley90000Englan­tiWem­b­ley Sta­di­um on Euroopan toisik­si suurin sta­dion heti Camp Noun jäl­keen. Se on Englan­nin jalka­pal­lo­maa­joukkueen kotikent­tä. Sen lisäk­si FA Cupin, Englan­nin liigacu­pin ja Com­mu­ni­ty Shield –finaalit pelataan tääl­lä. Ensim­mäi­nen Wem­b­ley Sta­di­um raken­net­ti­in vuon­na 1923, mut­ta se puret­ti­in 2000-luvun alus­sa, ja uusi stadin valmis­tui vuon­na 2007. Sinne mah­tuu 90 000 henkeä. Ensim­mäi­nen peli uudessa Wen­bleyssä oli FA Cupin finaaliot­telu Chelsean ja Man­ches­ter Cityn välil­lä. Tämän upean raken­nel­man rak­en­tamiseen tarvit­ti­in 757 miljoon­aa puntaa.
BakuOlympias­ta­dion68700Azer­baizanBaku Olimpiya Sta­dionu raken­net­ti­in vuon­na 2015. Sinne mah­tuu 68 000 kat­so­jaa. Täl­lä het­kel­lä se ei ole minkään jalka­pal­loseu­ran kotikent­tä. Sen piti aluk­si toimia Azer­baidžanin jalka­pal­lo­maa­joukkueen ja Euroopan kiso­jen kotikent­tänä. Sta­dion­in rak­en­t­a­mi­nen mak­soi yhteen­sä 600 miljoon­aa euroa.
MünchenAllianz Are­na75000Sak­saAllianz Are­na on sta­dion, jos­sa Bay­ern München pelaa kotipelin­sä. Se raken­net­ti­in vuon­na 2005 ja sinne mah­tuu 75 000 henkeä. Se raken­net­ti­in kor­vaa­maan Münchenin olympias­ta­dion, ja sen hin­ta oli noin 340 miljoon­aa euroa. Ensim­mäi­nen peli, joka siel­lä pidet­ti­in, oli TSV 1860:n ja FC Nurm­ber­gin välil­lä. Sta­dio­nia käytet­ti­in myös vuo­den 2006 World Cupis­sa. Siel­lä pelat­ti­in Sak­san ja Cos­ta Rican väli­nen avaus­peli, sekä Ran­skan ja Por­tu­galin väli­nen semi­fi­naalipeli. Myös Mes­tarien liigan finaalipeli Chelsean ja Bay­ern Münchenin välil­lä pidet­ti­in Allianz Are­nal­la vuon­na 2012.
RoomaSta­dio Olimpico72698ItaliaSta­dio Olimpi­co on AS Roman ja SS Lazio kotia­reena. Se raken­net­ti­in vuon­na 1953 ja sinne mah­tuu 72 698 henkeä. Alku­peräi­nen tavoite tämän sta­dion­in rak­en­tamises­sa oli se, että se toimisi ital­ialaisen Foro-urheilu­laitok­sen keskip­is­teenä. Pro­jek­tin aloit­ti dik­taat­tori Mus­soli­ni vuon­na 1928, mut­ta toinen maail­man­so­ta pysäyt­ti raken­nuk­set vuosik­si. Ensim­mäi­nen ottelu pelat­ti­in Sta­dio Olimpi­col­la vuon­na 1952 kun Italia ja Unkari otti­vat yhteen. Ottelu keräsi paikalle 100 000 kat­so­jaa. Tuo­hon aikaan 100 000 kat­so­jaa oli enim­mäis­määrä, mut­ta sitä on sit­tem­min las­ket­tu kun­nos­tuk­sen yhtey­dessä. Siel­lä on pidet­ty monia iso­ja pele­jä. Niistä suurim­mat ovat olleet kak­si Mes­tarien liigan finaalia, jot­ka pidet­ti­in vuon­na 1996 Juven­tuk­sen ja Ajax­in välil­lä, sekä vuon­na 2009 Barcelo­nan ja Man­ches­ter Unite­din välillä.
PietariKrestovs­ki-sta­dion69500VenäjäKrestovsky Sta­di­um, tun­netaan myös nimel­lä Gazprom Are­na, raken­net­ti­in vuon­na 2017. Se on FC Zen­itin kotikent­tä ja sinne mah­tuu 67 800 henkeä. Se avat­ti­in juuri ennen Con­fed­er­a­tion Cupin alkua. Se piti ava­ta jo vuon­na 2008, mut­ta moni seik­ka esti sen valmis­tu­mista. Lop­ul­ta se valmis­tui 518 % myöhem­min mitä olti­in suun­nitel­tu, ja se tuli mak­samaan 545 % budjetista.
Ams­ter­damJohan Cruyff Arena56000Alanko­maatJohan Cruyff Are­na raken­net­ti­in vuon­na 1996. Se on AFC Ajax­in kotikent­tä ja sinne mah­tuu 55 000 henkeä. Sta­dio­nia kut­sut­ti­in ensin nimel­lä Ams­ter­dam Are­na, mut­ta leg­en­daarisen hol­lan­ti­lais­jalka­pal­loil­i­ja Johan Cruyf­fin kuole­man jäl­keen se nimet­ti­in hänen mukaansa vuon­na 2018. Se on myös kuu­luisa kon­sert­ti­paik­ka. Täl­lä ikonisel­la sta­dion­il­la ovat vierailleet lukuisat tähdet, kuten Cold­play, Celine Dion ja Michael Jackson.
Bil­bao (ei pelata)San Mamés (tilal­la Sevil­lan stadion)53332Espan­jaSan Mamés valmis­tui vuon­na 2013. Se raken­net­ti­in kor­vaa­maan saman­nimi­nen sta­dion. Se on Ath­letib Cil­bao ‑jalka­pal­lo­joukkueen kotikent­tä, ja sinne mah­tuu 53 000 henkeä. Uusi sta­dion avat­ti­in, kun van­hal­la sta­dion­il­la olleesta viimeis­es­tä pelistä oli kulunut 102 päivää. 35 686 ihmisen yleisö oli todis­ta­mas­sa Ath­let­ic Bil­baon voiton Celta Vigoa vastaan.
BukarestAre­na Naționala55634Roma­niaAre­na Națion­ală sijait­see Roman­ian pääkaupungis­sa Bukarestis­sa. Se raken­net­ti­in vuon­na 2011 ja sinne mah­tuu 55 634 henkeä. Vuon­na 2012 Euroop­pa-liigan finaali pidet­ti­in siel­lä, joka oli yksi karsin­tapeleistä, jois­sa nähti­in onko Roma­nia valmis isän­nöimään Jalka­pal­lon EM Kisat ‑pele­jä vai ei. Sekä Roman­ian jalka­pal­lo­maa­joukkue että FC Dinamo Bukarest pelaa­vat kotipelin­sä täl­lä areenalla.
BudapestPuskas Are­na67889UnkariPuskás Aré­na ei ole vielä valmis, sil­lä sitä raken­netaan parhail­laan. Sen pitäisi olla valmis tänä vuon­na. Puskás Aré­na sijait­see Unkarin pääkaupungis­sa Budapestis­sä, ja sinne tulee mah­tu­maan noin 68 000 henkeä. Sta­dion tulee kor­vaa­maan van­han Frenec Puskás ‑sta­dion­in. Kun raken­nus on valmis, UEFA:n vira­nomais­ten täy­tyy tark­istaa, onko se sopi­va Jalka­pal­lon EM Kisat ‑peli­paik­ka.
Kööpen­ham­i­naParken38065Tan­s­kaParken Sta­di­um sijait­see Tan­skan pääkaupungis­sa Kööpen­ham­i­nas­sa. Rak­en­t­a­mi­nen päät­tyi vuon­na 1992, ja sta­dion­ille mah­tuu 38 000 kat­so­jaa. Se on EURO 2020 ‑tapah­tu­man pienin sta­dion. Sekä FC Kööpen­ham­i­na että Tan­skan jalka­pal­lo­maa­joukkue mieltää tämän sta­dion­in kotiken­täk­seen. Sak­sa voit­ti Tan­skan 2–1 tämän sta­dion­in aloituspelissä.
Dublin (ei pelata)Avi­va Sta­di­um (pelit siir­ret­ty Pietariin)51700Irlan­tiAvi­va Sta­di­um, tun­netaan myös nimel­lä Lans­downe Road, sijait­see Irlan­nin pääkaupungis­sa Dublinis­sa. Sinne mah­tuu 51 700 kat­so­jaa ja se raken­net­ti­in kor­vaa­maan van­ha Lans­downe Road. Rak­en­t­a­mi­nen päät­tyi vuon­na 2010. Irlan­nin jalka­pal­lo­joukkueen lisäk­si rug­byti­i­mi käyt­tää sitä kotikenttänään.
Glas­gowHam­p­den Park52065Skot­lantiHam­p­den Park on jalka­pal­losta­di­um, joka sijait­see Scot­lannin pääkaupungis­sa Glas­gowis­sa. Se on kuu­luisa sta­dion, joka raken­net­ti­in jo vuon­na 1903 ja kun­nos­tet­ti­in vuon­na 1999. Sinne mah­tuu täl­lä het­kel­lä 52 000 henkeä. Sta­di­um on pitkän his­to­ri­ansa aikana mah­dut­tanut sisään­sä jopa kolminker­taisen kat­so­jamäärän. Vuon­na 1937 kaikki­aan 149 547 ihmistä seurasi Englan­nin ja Skot­lannin välistä jalkapallo-ottelua.

 

Ladataan

Alkusarjan perusteella vahvin mestarisuosikkisi?

Kiitoksia äänestäsi!
Olet jo äänestänyt!
Valitse vaihtoehto!

Avausottelu Turkki - Italia

11 kesäkuun 2021 - Stadio Olimpico
Rooma, Italia

MM-futis 2018: Oletko tietäjä?

MM-futis 2018 quiz

sosiaalinen seinä

Very clear to see who’s the best player in the premier league. 🇪🇬👑

Follow footballcomedian
Follow footballcomedian

Stasera contava solo VINCERE!!!
❤️🖤
Vamooooooos

#acmilan #milan #weareacmilan #sempremilan
#alwaysmilan #rossoneri #instalike #likeforlike #like4like #milannews #player #calciomercato #football #soccer #seriea #acmilaninsta #acmilan1899 #forzamilan #milanello ...#championsleague #uefa #fifa #curvasudmilano

Team Portraits 🦅 #Bjk #Besiktas #Beşiktaş #BeşiktaşJk #KaraKartal #BjkAkademi #GeleceğinKartalları #U19 #Özkaynak #Altyapı #Feda #EfendiBeşiktaş #Gururlan #BeşiktaşSensin #BırakmamSeni #ArmandaSaklı #KartalPençesi #uefa #uefachampionsleague #uefayouthleague

We’ve already had two previous CMF series tied to major sporting events, so this doesn’t feel like too much of a stretch… 🤔⚽️

#LEGO #EURO2022 #UEFA #UEFAWomensEURO2022 #Football #WomensFootball #LEGOFootball #LEGOMinifigures #CollectibleMinifigures #LEGONews #LEGOLeaks

LA TERNA GIUA-DI GIOIA-LOMBARDO A NYON PER IL PROGETTO CORE UEFA 🔥💪🏻   
        
Giorni intensi per i 3 associati in forza alla CAN che nei giorni scorsi hanno partecipato al Progetto CORE UEFA.   
   
Ma cos'è questo ...progetto?🧐   
Il progetto CORE (Centre of Referee Excellence) è un progetto che mira alla formazione e alla specializzazione di terne non ancora internazionali. L'obiettivo è chiaro, si tratta di arbitri su cui le federazioni (in questo caso l'AIA) puntano molto, e che diventeranno internazionali nei prossimi 1-5 anni.    
Al termine della settimana di formazione e preparazione, tenutasi a Nyon con coach e arbitri da tutta Europa, la terna ha anche arbitrato una partita di Swiss 1st League!   
    
     
Conoscevi già il progetto Core?    
Faccelo sapere nei commenti👇🏻    
     
     
      
#referee #referees #robadaarbitri #arbitro #arbitri #championsleague #europaleague #italia #seriea #serieb #uefa #fifa #futbol #football #calcio #soccer #soccerreferee #redcard #yellowcard #ammonizione #espulsione #ref #var #core #coreuefa #talentuefa #giua

#ss.lazio.calcio #serieatim #soccer #sslazio #ssl1900 #curvanord #cn12 #stadioolimpico #passionecalcio #eaglesupporters #flylikeaneagle #ssl #sslazio1900 #ultraslazio #nonmollaremai #calcio #corrieredellosport
#corrieredellasera
#ilmessaggero
#uefa #skysport ...#lagazzettadellosport
#distintinordovest

Action in the Carabao Cup next for our first team 👀

-------------------

hm_son7

‼️A reminder that my FPL League is up and running, dm me for the code or copy it from here:
e0ytrl‼️

#tottenham #n17 #hotspur #totaltottenham #nuno #sonny #harrykane ...#tottenhamstadium #underthelights #lucasmoura #gloryglory #coys #spurs #daniellevy #romero #lloris #reguilon #letsgo #premierleague #carabaocup #facup #conferenceleague #uefa #whitehartlane #ttid #thfc #yiddo #yidarmy #yids #todareistodo

#mufc have chosen Antonio Conte. First contacts have already been made. Conte has already given his willingness to join United. Conte is convinced he can do well with the team available right away #mulive [DiMarzio]

There have been ongoing discussions between #mufc and Zinedine Zidane & his agent for the last couple of weeks. [caughtoffside]

kesäkuu 2021

12kes19:0021:00Tanska - SuomiB-lohko

12kes22:00Belgia - VenäjäB-lohko

16kes16:0018:00Venäjä - SuomiB-lohko

17kes19:0021:00Tanska - BelgiaB-lohko

21kes22:0023:45Belgia - SuomiB-lohko

21kes22:0023:50Venäjä - TanskaB-lohko

Mistä päin veikkaajat?Klikkaa & katso!
X