Listen ja Слушать

person wearing silver framed eyeglasses

Hyvä lukija,

ihan muuhun käyt­töön tarvet­ta tietokoneen luke­malle tek­stille? Kokeile, kehit­tyy koko ajan siis.

Jalka­pal­lo on maail­man suurin urheilu­la­ji. Sitä pelataan kaikissa mais­sa ja monil­la eri tasoil­la. Pelin sään­nöt ovat samat kaikille FIFA World Cup ‑finaal­ista aina syr­jäisessä kylässä las­ten välil­lä pelat­tavaan otteluun.

Se, että samo­ja sään­töjä sovel­letaan jokaises­sa ottelus­sa, kaikissa maanosis­sa, mais­sa, kaupungeis­sa ja kylis­sä kaikkial­la maail­mas­sa, on huo­mat­ta­va vahvu­us, joka täy­tyy säi­lyt­tää. Tämä on myös mah­dol­lisu­us, joka on val­jastet­ta­va jalka­pal­lon hyväk­si kaikkialla.

Jalka­pal­lol­la on olta­va sään­nöt, jot­ka pitävät pelin reilu­na, kos­ka ‘kau­ni­in pelin’ kauneu­den perus­tana on sen oikeu­den­mukaisu­us — tämä on pelin ’hen­gen’ elin­tärkeä omi­naisu­us. Parhaat otte­lut ovat ne, jois­sa ero­tuo­maria ei juurikaan tarvi­ta, kun pelaa­jat pelaa­vat kun­nioit­taen toisi­aan, ero­tuo­maris­toa ja sääntöjä.

Sään­tö­jen ja niiden sovelta­jana toimivien ero­tuo­marei­den loukkaa­mat­to­muus täy­tyy aina suo­ja­ta ja sitä tulee kun­nioit­taa. Kaikil­la, eri­tyis­es­ti val­men­ta­jil­la ja joukkuei­den kapteeneil­la, on vas­tuu peliä kohtaan kun­nioit­taa ero­tuo­maris­toa ja hei­dän päätöksiään.

 

Ladataan

Alkusarjan perusteella vahvin mestarisuosikkisi?

Kiitoksia äänestäsi!
Olet jo äänestänyt!
Valitse vaihtoehto!

Avausottelu Turkki - Italia

11 kesäkuun 2021 - Stadio Olimpico
Rooma, Italia

MM-futis 2018: Oletko tietäjä?

MM-futis 2018 quiz

sosiaalinen seinä

kesäkuu 2021

12kes19:0021:00Tanska - SuomiB-lohko

12kes22:00Belgia - VenäjäB-lohko

16kes16:0018:00Venäjä - SuomiB-lohko

17kes19:0021:00Tanska - BelgiaB-lohko

21kes22:0023:45Belgia - SuomiB-lohko

21kes22:0023:50Venäjä - TanskaB-lohko

Mistä päin veikkaajat?Klikkaa & katso!
X