Hakuprosessi

Kesäku­us­sa 2012 Euroopan jalka­pal­loli­iton sil­loinen puheen­jo­hta­ja Michel Pla­ti­ni julk­isti suun­nitel­mansa jär­jestää lop­putur­naus 12–13 kaupungis­sa ympäri Euroop­paa. Suun­nitel­maa arvostelti­in muun muas­sa sik­si että tur­nauk­sen hajaut­tamisen pelät­ti­in tuhoa­van kiso­jen luon­teen. Jouluku­us­sa 2012 UEFA päät­ti toteut­taa suun­nitel­man perustellen sitä muun muas­sa taloudel­lisen taakan jakamisel­la. Päätök­sen jäl­keen jäsen­mai­ta pyy­det­ti­in ilmaise­maan kiin­nos­tuk­sen­sa toimia isän­täkaupunk­i­na. Määräaikaan men­nessä 32 maa­ta ilmoit­ti kiin­nos­tuk­ses­taan. Lop­ul­ta varsi­naisen hake­muk­sen jät­ti 19 maata.

Pelipaikat

Lop­putur­nauk­seen pää­sevät 24 maa­ta jae­taan kuu­teen neljän joukkueen alku­lohkoon. Pudo­tus­pelei­hin, jot­ka koos­t­u­vat neljän­nesvälieristä, puo­livälieristä, välieristä ja lop­puot­telus­ta, pää­sevät jokaisen lohkon ensim­mäisek­si ja toisek­si sijoit­tuneet joukkueet sekä neljä paras­ta lohkokolmosta.

Syysku­us­sa 2019 UEFA val­it­si 13 isän­täkaupunkia. Hak­i­joista Cardiff, Jerusalem, Min­sk, Skop­je, Sofia ja Tukhol­ma kar­si­u­tu­i­v­at. Lop­puot­telun ja välierien paikak­si valit­ti­in Lon­too. Jouluku­us­sa 2017 Brys­selis­sä pelat­ta­vat otte­lut päätet­ti­in siirtää Roomaan ja Lon­tooseen, kos­ka peli­paikak­si kaavail­lun uuden sta­dion­in rak­en­t­a­mi­nen ei ollut eden­nyt aikataulussa.

12 kisapaikkakun­taa valit­ti­in 19. syysku­u­ta 2014.

  • Lop­puot­telu ja välierät: Lon­too (Englan­ti)
  • Puo­livälierät ja lohko­vai­he: München (Sak­sa), Baku (Azer­baidžan), Pietari (Venäjä), Rooma (Italia)
  • Neljän­nesvälierät ja lohko­vai­he: Kööpen­ham­i­na (Tan­s­ka), Bukarest (Roma­nia), Ams­ter­dam (Alanko­maat), Dublin (Irlan­ti), Bil­bao (Espan­ja), Budapest (Unkari), Glas­gow (Skot­lanti)

EM-kisat yhteenvetona

Nämä ovat järjestyk­sessään 16. jalka­pal­lon miesten Euroopan-mestaruuskilpailut.

kesäkuu 2021

12kes19:0021:00Tanska - SuomiB-lohko

12kes22:00Belgia - VenäjäB-lohko

16kes16:0018:00Venäjä - SuomiB-lohko

17kes19:0021:00Tanska - BelgiaB-lohko

21kes22:0023:45Belgia - SuomiB-lohko

21kes22:0023:50Venäjä - TanskaB-lohko

X